Logo Fundusz EuropejskiLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze Europejskie, Unia Europejska

 
Wytwórnia Makarony Domowego POL-MAK S.A. realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji makaronów instant dla Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A.”  w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:
Celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji makaronów instant oraz weryfikacja technologii
w produkcji pilotażowej. Najważniejszym rezultatem, który POL-MAK planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu jest:
– innowacja procesowa – opracowanie procesu technologicznego produkcji makaronów instant
– innowacja produktowa: makaron instant

Planowane efekty:
Rezultatem projektu będzie opracowana i zweryfikowana w warunkach półprzemysłowych technologia produkcji makaronu instant.

Wartość projektu:
77 908,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:
63 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
44 380,00 PLN