Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita polska, PARP - Grupa PFR, Unia EuropejskaLogo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita polska, PARP - Grupa PFR, Unia Europejska
WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA
realizuje projekt pt.

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A.”

w ramach Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu: Celem realizacji projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności.

Planowane efekty: Realizacja projektu zapewni utrzymanie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności

Wartość projektu:325 989,30 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:325 989,30 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:325 989,30 PLN