Logo Fundusze Europejskie
Logo Unia EuropejskaLogo Fundusze Europejskie, Logo Unia EuropejskaWYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności POL-MAK S.A. dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności WMD POL-MAK S.A., co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.

Planowane efekty:
1.Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowych produktów
2.Dostosowanie wzornictwa (designu) do aktualnych potrzeb i trendów rynkowych
3.Lepsza znajomość trendów, potrzeb i oczekiwań rynku
4.Uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym
5.Rozwój eksportu i wejście na nowe rynki zagraniczne, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wzornictwa
6.Wzrost rozpoznawalności marki oceniany w oparciu o wskaźnik TOP OF MIND do poziomu 4 – 5 producenta.

Wartość projektu: 138 098.25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 95 455.00 PLN