Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita polska, PARP - Grupa PFR, Unia Europejska

 

WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pt.

„Makaron dla Diabetyków (IG40) – PASTA FOR DIABETICS (GI40)”

 

w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej: „Makaron dla Diabetyków (IG<40) – PASTA FOR DIABETICS (GI<40)” opartej o innowacyjną opracowaną przez POL-MAK recepturę.

 

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja produktowa – Makaron dla diabetyków IG40.

Wartość projektu:

42 573 846,81PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

34 613 800,00PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

20 768 280,00PLN