Zapytanie ofertowe nr 16/NUT/2023 dot. dostawy agregatu chłodząco-grzejącego związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 16/NUT/2023


Informacja o wyniku postępowania na dostawę oprogramowania do projektowania obwodów automatyki i wizualizacji zabudowy szaf sterowniczych nr 15/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę oprogramowania do projektowania obwodów automatyki i wizualizacji zabudowy szaf sterowniczych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SIGMA CE Sp. z o.o.


Informacja o wyniku postępowania na dostawę zestawów enzymatycznych nr 11b/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę zestawów enzymatycznych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NOACK POLEN Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe nr 15/NUT/2023 na dostawę oprogramowania do projektowania obwodów automatyki i wizualizacji zabudowy szaf sterowniczych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 15/NUT/2023


Zapytanie ofertowe nr 11b/NUT/2023 na dostawę zestawów enzymatycznych do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 11b/NUT/2023


Informacja o wyniku postępowania na dostawę zestawów komputerowych nr 14/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę zestawów komputerowych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma g.IT Solutions Michał Daszkiewicz


Informacja o wyniku postępowania na dostawę oprogramowania do projektowania nr 13/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę oprogramowania do projektowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o.


Informacja o wyniku postępowania na dostawę enzymów nr 8a/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę enzymów najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Merck Life Science Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe nr 14/NUT/2023 na dostawę zestawów komputerowych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 14/NUT/2023


Zapytanie ofertowe nr 13/NUT/2023 na dostawę oprogramowania do projektowania związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 13/NUT/2023


Zapytanie ofertowe nr 8a/NUT/2023 na dostawę enzymów do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 8a/NUT/2023


Informacja o wyniku postępowania na dostawę zestawów enzymatycznych nr 11a/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę zestawów enzymatycznych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NOACK POLEN Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe nr 11a/NUT/2023 na dostawę zestawów enzymatycznych do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 11a/NUT/2023


Informacja o wyniku postępowania na dostawę na dostawę surowców nr 10a/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup:

 1. Mąka pszenna typ 500 krupczatka – dwie różne partie po 50 kg. – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Lubelskie Młyny Sp. z o.o.
 2. Mąka pszenna typ 500 o granulacji w zakresie 100-150um min. 30% – 1 partia – 50kg – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Lubelskie Młyny Sp. z o.o.  
 3. Mąka kukurydziana – 3 rożne partie. Każda partia x 50 kg – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma JANEX Polski Producent Kasz Sp. z o.o.
 4. Mąka ziemniaczana – 3 rożne partie. Każda partia x 50 kg – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma JANEX Polski Producent Kasz Sp. z o.o.

Informacja o wyniku postępowania na dostawę akcesoriów laboratoryjnych nr 12/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę akcesoriów laboratoryjnych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EQUIMED Sp. J.


Informacja o wyniku postępowania na dostawę układu suszenia opartego na procesie liofilizacji nr 09/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę układu suszenia opartego na procesie liofilizacji najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Energooszczędnych Rozwiązań Małgorzata Gałat.


Informacja o wyniku postępowania na dostawę na dostawę odczynników chemicznych nr 07/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup:

 1. Odczynniki dla Etapu 1 – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
 2. Tabletki Kieltab Cu 3.5 (I) – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Alfachem Sp. z o.o.  
 3. Odczynniki dla Etapu 2 – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Alfachem Sp. z o.o.
 4. Odczynniki dla Etapu 3 – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Idalia Ludwikowscy Sp. J.
 5. Odczynniki dla Etapu 4 – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
 6. Tabletki Kieltab Cu 3.5  (II) – Postępowanie nierozstrzygnięte
 7. Odczynniki dla Etapu 5 – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Idalia Ludwikowscy Sp. J.
 8. Tabletki Kieltab Cu 3.5 (III) – Postępowanie nierozstrzygnięte

Informacja o wyniku postępowania na dostawę układu procesowego do otrzymywania kleiku skrobiowego nr 06/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup układu procesowego do otrzymywania kleiku skrobiowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Energooszczędnych Rozwiązań Małgorzata Gałat.


Zapytanie ofertowe nr 10a/NUT/2023 na dostawę surowców do badań laboratoryjnych dla Etapu I związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 10a/NUT/2023


Zapytanie ofertowe nr 12/NUT/2023 na dostawę akcesoriów laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 12/NUT/2023


Zapytanie ofertowe nr 11/NUT/2023 na dostawę zestawów enzymatycznych do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 11/NUT/2023


Zapytanie ofertowe nr 10/NUT/2023 na dostawę surowców do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 10/NUT/2023


Zapytanie ofertowe nr 09/NUT/2023 na dostawę układu suszenia opartego na procesie liofilizacji związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 09/NUT/2023


Zapytanie ofertowe nr 08/NUT/2023 na dostawę enzymów amylolitycznych do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 08/NUT/2023


Zapytanie ofertowe nr 07/NUT/2023 na dostawę odczynników chemicznych do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 07/NUT/2023Zapytanie ofertowe nr 06/NUT/2023 na dostawę układu procesowego do otrzymywania kleiku skrobiowego związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 06/NUT/2023


Informacja o wyniku postępowania na dostawę sprzętu do badań laboratoryjnych nr 05/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup:

 1. Spektofotometru – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BIOSENS Marcin Guz
 2. Wirówki laboratoryjnej – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy
 3. Wagi laboratoryjnej – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski
 4. Laboratoryjnego pieca muflowego – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MERAZET Spółka Akcyjna
 5. Wytrząsarki stołowej (łaźni wodnej) z wyposażeniem dodatkowym – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MERAZET Spółka Akcyjna
 6. Młynka kriogenicznego – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MS Spectrum Szkolmowski Sp. J.

Informacja o wyniku postępowania na dostawę sprzętu do badań laboratoryjnych nr 04/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup Kolorymetru stacjonarnego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. Z o.o. oddział w Polsce


Informacja o wyniku postępowania na dostawę sprzętu do badań laboratoryjnych nr 03/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup Mikroskopu optycznego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Keyence International


Informacja o wyniku postępowania na dostawę sprzętu do badań laboratoryjnych nr 02a/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup Reometru oscylacyjnego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Anton Paar Poland Sp. z o.o.

Natomiast w części dotyczącej zakupu Teksturometru najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LABO PLUS SP. z o.o.


Informacja o wyniku postępowania na dostawę sprzętu do badań laboratoryjnych nr 01/NUT/2023 związanego z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup:

 1. Aparatu do oznaczania tłuszczu
 2. Analizatora azotu i białka
 3. Mineralizatora na probówki

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FOSS Polska sp. z o.o.

Natomiast w części dotyczącej zakupu:

 1. Zestawu do oznaczania mykotoksyn

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Nuscana biotechnika laboratoryjna Adam DąbrowskiZapytanie ofertowe nr 05/NUT/2023 na dostawę sprzętu do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 05/NUT/2023Zapytanie ofertowe nr 04/NUT/2023 na dostawę sprzętu do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 04/NUT/2023Zapytanie ofertowe nr 03/NUT/2023 na dostawę sprzętu do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 03/NUT/2023Zapytanie ofertowe nr 02a/NUT/2023 na dostawę sprzętu do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 02a/NUT/2023Zapytanie ofertowe nr 01/NUT/2023 na dostawę sprzętu do badań laboratoryjnych związane z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS3” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Załączniki:
zapytanie nr 01/NUT/2023