Logo Fundusze Europejskie, Lubelskie-smakuj życie, Unia Europejska
Logo Fundusze Europejskie, Lubelskie-smakuj życie, Unia Europejska

WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pt. Wyposażenie laboratorium działu badań i rozwoju w WYTWÓRNI MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu: Głównym celem projektu jest zakup środków trwałych w postaci urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia prac badawczo- rozwojowych przez dział B+R firmy POL-MAK S.A.

Planowane efekty: Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia współpracy między strefą badawczo – rozwojową a gospodarką, w strategicznym dla regionu obszarze- BIOGOSPODARKA. W wyniku realizacji projektu firma wykorzysta swoje kompetencje w dziedzinie B+R związanej z sektorem rolno-spożywczym.

Wartość projektu:   500 736,73 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   244 261,82 PLN