Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie - smakuj życie, Unia EuropejskaLogo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie - smakuj życie, Unia Europejska
WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji makaronu o bardzo niskim indeksie glikemicznym” w ramach działania 1.2 Badania celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji makaronu o bardzo niskim indeksie glikemicznym (<40) i unikalnej recepturze, z wykorzystaniem metody ekstruzji niskotemperaturowej oraz zastosowaniem surowców, które posłużą do wzbogacenia makaronu o cenne związki i pierwiastki biogenne.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu POL-MAK uzyska wsparcie w zakresie prac B+R przy współpracy z jednostką naukową, innowacyjna technologia zostanie poddana ochronie patentowej ,a firma osiągnie przychody ze sprzedaży nowego produktu.

Wartość projektu:   762 820,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   477 308,52 PLN