Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita polska, PARP - Grupa PFR, Unia EuropejskaLogo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita polska, PARP - Grupa PFR, Unia Europejska

WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA
realizuje projekt pt.

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ICN – Irregularly Cut Noodles (Nieregularnie ciętego makaronu)”

w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu: Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników prac B+R dotyczących opracowania technologii produkcji ICN – Nieregularnie ciętego makaronu. Innowacyjna metoda produkcji będzie oparta o opracowaną przez POL-MAK technologię i konstrukcje maszyn. Cele projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, innowacji marketingowej oraz ekoinnowacji.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji Nieregularnie ciętego makaronu.

Wartość projektu: 6 473 892,66 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 261 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 156 660,00 PLN