Logo Fundusze EuropejskieLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A. realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej technologii wytwarzania makaronu” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Cele projektu: Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii do produkcji makaronu o wysokich parametrach jakości, smaku, kształtu, trwałości, bezpieczeństwa mikrobiologicznego opracowanej na podstawie własnych prac B+R w zakresie sposobu wyrabiania i formowania makaronu. Cel zostanie zrealizowany poprzez zakup znacznie ulepszonej technologii wytwarzania makaronów znacząco ulepszonych produktów w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP.

Planowane efekty:
Do oczekiwanych efektów projektu należy zaliczyć:

  1. Wdrożenie złożonej z wielu elementów nowej technologii produkcji znacznie ulepszonych wyrobów i optymalizacji procesu produkcyjnego makaronu.
  2. Zwiększenie mocy produkcyjnych firmy poprzez wybudowanie hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego.
  3. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy.
  4. Osiągnięcie określonych rezultatów ekonomiczno – finansowych.

 
Wartość projektu:   9 943 825,16 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  5 772 153,40 zł