Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita polska, PARP - Grupa PFR, Unia Europejska

 

WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA 

realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnej receptury i technologii produkcji makaronu długiego typu spaghetti o bardzo niskim indeksie glikemicznym (IG40) i niskim ładunku glikemicznym (ŁG10).”

 

w ramach Poddziałania2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego makaronu długiego typu spaghetti o bardzo niskim

indeksie glikemicznym (IG<40) i niskim ładunku glikemicznym (ŁG<10).

 

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu opracowana zostanie technologia produkcji, skład oraz przeprowadzone

zostaną badania potwierdzające wartości odżywcze, w tym badania z końcowymi użytkownikami w formie badań oznaczenie wartości IG i ŁG makaronu w warunkach in vivo.

 

Wartość projektu:

386 478,30 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

314 210,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

267 078,50 PLN