Logo Unia Fundusze Europejskie, Lubelskie - Smakuj życie, Unia Europejska
Logo Unia Fundusze Europejskie, Lubelskie - Smakuj życie, Unia Europejska
 
Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A. realizuje projekt pt. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa W.M.D POL-MAK poprzez wdrożenie nowych produktów na rynek” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Planowane efekty:
Do oczekiwanych efektów projektu należy zaliczyć:
1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy.
2. Wdrożenie rekomendacji ze strategii wzorniczej.
3. Rozbudowa parku maszynowego.
4. Wzrost rozpoznawalności marki.
5. Osiągnięcie określonych rezultatów finansowych.

Wartość projektu:   2 632 677,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 265 790,00 zł