Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

 

Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A. realizuje projekt pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji WMD POL-MAK S. A.” w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

 

 

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem wytwarzanych przez POL-MAK produktów na rynki zagraniczne, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjał firmy. W efekcie wzrośnie sprzedaż produktów POL-MAK, zbudowana zostanie stała obecność produktów oraz świadomość marki na zidentyfikowanych, najbardziej atrakcyjnych dla firmy rynkach. Motywem wejścia na ścieżkę internacjonalizacji jest atrakcyjność rynków zagranicznych pod kątem możliwości zyskownego rozwoju sprzedaży oraz chęć wykorzystania przewag konkurencyjnych firmy na rynkach zagranicznych.

 

Planowane efekty:

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem produkowanych przez Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A.  makaronu Super Ziarno Gigli oraz makaronu Super Ziarno Rurki  na rynki zagraniczne, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjału firmy.

 

Wartość projektu:  433 977,00  PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:  182 040,00 PLN