Logo Fundusze Europejskie, Lubelskie - Smakuj życie, Unia EuropejskaLogo Fundusze Europejskie, Lubelskie - Smakuj życie, Unia europejska
WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pt. „Termomodernizacja budynku W.M.D. POL-MAK w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię.” w ramach działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta została dokonana na podstawie audytu energetycznego. Projekt zostanie zrealizowany w ramach jednego zadania.

Planowane efekty:
W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Beneficjenta.

Wartość projektu:   1 462 260,97 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  653 856,53 PLN